ruuaen

Річний звіт за 2018 рік

Річний звіт за 2018 рік

Інформаційний лист про підсумки голосування

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Відповідно до п. 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» надаємо наступну інформацію:

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, які проводяться 18.04.2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 910812 штук, кількість голосуючих акцій становить 910812 штук.

Особлива інформація