ruuaen

Річний звіт за 2019 рік

Інформаційний лист про підсумки голосування

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Відповідно до п.4  ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» надаємо наступну інформацію:

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, що проводяться 22.04.2020 року, загальна кількість акцій Товариства становить 910812 штук, кількість голосуючих акцій становить 910812 штук.

Особлива інформація правочини

Особлива інформація посадові особи

Річний звіт за 2019 рік