ruuaen

Річний звіт за 2017 рік

24-04-2018

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2017 РІК

20-04-2018

ІНФОРМАЦІНИЙ ЛИСТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

13-04-2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

11-04-2018

ПОВІДОМЛЕННЯ

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Вінницька харчосмакова фабрика", а саме на 05-04-2018р., загальна кількість акцій - 910812 акцій, загальна кількість голосуючих акцій - 905251 акція.

Голова Правління Товариства Любов Артемівна Семенюк

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів