ruuaen

Годовой отчет за 2014 год

19.03.2015р.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Вінницька харчосмакова фабрика"

24.04.2015р.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

14.04.2015р.

Річний звіт за 2014 рік